AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY  CHAMPIONY SUKCESY NASZYCH PSÓW IMPREZY  KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie będzie nieczynny w dniach od 22.08.2019. do 05.09.2019.

Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 05.09.2019r. dokumentów potwierdzających zaliczenie egzaminu.
W/w dokumenty zostaną załączone do dokumentacji OKSP oraz ostatecznie przesłane do GKSP celem wystawienia legitymacji dla osób, które w dalszym ciągu ich nie otrzymały.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział KOSZALIN Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
zaprasza na następujące imprezy sportów kynologicznych
MISTRZOSTWA POLSKI PSÓW TOWARZYSZĄCYCH 2019
EGZAMINY PT
EGZAMINY BH
EGZAMINY IGP
TESTY PSYCHICZNE
Imprezy odbędą się w dniach 31.08.2019 – egzaminy i 01.09.2019 - mistrzostwa
Sędziowie: Beata Ryl– Sędzia Międzynarodowy, Michał Szalc – Sędzia Międzynarodowy
Miejsce imprez: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Polskiego Związku Łowieckiego w Manowie koło Koszalina

więcej informacji : http://zkwp-koszalin.pl/oddzial/szkolenie/

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:
- Egzaminy: BH, PT1-2, IGP (V, 1, 2)
- Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
które odbędą się w dniach 14-15 września w Łuczycach - więcej informacji

Zajęcia dla Szczeniąt ZKwP

Najbliższa edycja ruszy 12 września 2019. (więcej informacji)

  UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w szkoleniu mogą wziąć udział tylko członkowie ZKwP, których zgłoszenia zostaną potwierdzone mailem zwrotnym.

ZKwP O/Kraków prosi wszystkich chętnych o deklarację udziału
w 50 "JUBILEUSZOWEJ" Jesiennej Wystawie Ogrodnictwa, Leśnictwa i Zoologii która odbędzie się
w dniach 11-13 październik 2019r w Centrum Targowym CHEMOBUDOWA – Kraków SA

Prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie ZKwP O/Kraków

Szanowni Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce

W dniu 31.05.2019 r. obradujący w Warszawie Zjazd Delegatów wyraził swój sprzeciw wobec działań dotychczasowego Zarządu Głównego, w szczególności członków Prezydium Zarządu Głównego ZKwP. Delegaci nie przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres od 28.05.2017 r. do 30.05.2019 r. Wyniki prowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną kontroli w Zarządzie Głównym za okres od maja 2017 r. do maja 2019 r., wykazały szereg poważnych i rażących uchybień i nieprawidłowości w zakresie zarządzania Związkiem i jego majątkiem, w tym funduszem statutowym. Zawiadomiono organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Zarząd Główny ZKwP wynikiem czego jest obecnie prowadzone śledztwo w sprawie przez Prokuraturę w Warszawie. W tej sytuacji Zjazd Delegatów podjął uchwałę o nieudzieleniu absolutorium znacznej części członków Zarządu Głównego ZKwP i powołał w ich miejsce nowe osoby (pełny skład osobowy jest na stronie Związku www.zkwp.pl). Przewodniczącą Zarządu Głównego została wybrana Pani Anna Rogowska.

Zgodnie z obowiązującym prawem wybrany w dniu 31.05.2019 r. uchwałą Zjazdu Delegatów Zarząd jest uprawniony do ustawowej i statutowej reprezentacji Związku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II PK 248/11).

W świetle pisma Prezydenta m.st. Warszawy (jako organu nadzorczego) z dnia 15.07.2019 r., poddającego w wątpliwość prawidłowość podjętych na Zjeździe Delegatów uchwał oraz bardzo poważne zarzuty ciążące na członkach poprzedniego Zarządu, prowadzone przez Prokuraturę postępowanie, Zarząd Główny w celu ochrony interesów Naszego Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 4.09.2019 r. celem podjęcia stosownych działań naprawczych.

Ponadto w dniu 30.07.2019 r. Zarząd Główny, na podstawie §29 pkt. 21 Statutu podjął uchwały o zawieszeniu w czynnościach 9 członków Związku (Pan Grzegorz Weron, Pan Maciej Szydłowski, Pani Beata Kujawska, Pani Iwona Magdziarska, Pan Rafał First, Pan Łukasz Płaczkowski, Pan Andrzej Kaźmierski, Pani Dorota Witkowska i Pan Adam Stasiak) pełniących funkcje w zarządach oddziałów.

Zarząd Główny podejmuje również obecnie szereg działań prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesu prawnego ZKwP w związku z zawartymi przez poprzedni Zarząd Główny niekorzystnymi umowami z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Informacja do pobrania w pdf jest tutaj > pdf

Czytaj również:  INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW

Dnia 18.08.2019 odbędą się zawody Obedience w Kocmyrzowie kolo Krakowa.
Organizatorem jest nasz oddział. Szefem imprezy Agnieszka Leszczynska. Sędzią zawodów p. Tadeusz Roszkiewicz.
Serdecznie zapraszamy. Adres : Kocmyrzow 105, 32-010 Kocmyrzow

BIS -XXIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych KRAKÓW 2019 

 

 

Komunikat ZG ZKwP
Komunikat ZG ZKwP w sprawie 
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP informuje, że hodowla labradorów, o której mowa w mediach społecznościowych była monitorowana wielokrotnie, szczególnie zaś w ostatnim czasie.

Z uwagi na niepokojące informacje, Zarząd Oddziału postanowił wydelegować komisję na kontrolę warunków hodowlanych w dniu 16.02.2019 roku, która nie odniosła żadnego skutku, gdyż komisja nie została wpuszczona na teren hodowli. W związku z powyższym właścicielka hodowli została wezwana na zebranie Zarządu w dniu 06.03.2019 roku celem wyjaśnienia sytuacji, a następnie sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego, który obecnie prowadzi czynności rozpoznawcze.

Jesteśmy zdziwieni, że fundacja prowadząca interwencję w hodowli, do dnia dzisiejszego nie skontaktowała się z Oddziałem.

Jednocześnie informujemy, że kolejna próba kontroli została podjęta 14.05.2019 roku, hodowca telefonicznie udzielił informacji, że nie posiada już żadnych psów, gdyż zostały oddane do adopcji.

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP

Uprzejmie przypominamy, iż numery książeczek startowych w przypadku psów rodowodowych muszą być wpisane do rodowodu. W związku z powyższym, po zakup i rejestrację książeczki startowej należy zgłaszać się (do Kasy Oddziału) wraz z rodowodem psa.


Z uwagi na aktualizację danych psów na liście reproduktorów O/Kraków prosimy Członków Oddziału o dostarczenie bieżących danych.
Uprzejmie przypominamy, że warunkiem umieszczenia psa na liście reproduktorów jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący.


 
Informujemy:
  • Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej. Składka za rok 2019 wynosi 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na  konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693, lub w kasie oddziału w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Nowe ogłoszenia o sprzedaży szczeniąt będą publikowane w każdy poniedziałek i czwartek
  • Biuro Oddziału w Krakowie czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.15.00—19.00
  • Kasa Oddziału w Krakowie czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Sekcje poszczególnych ras pracują w godzinach 17.00—19.00

 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB