AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY  CHAMPIONY SUKCESY NASZYCH PSÓW IMPREZY  KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI    

Zarząd Oddziału ZKwP Kraków organizuje przegląd kwalifikujący do hodowli – „Przegląd hodowlany” dla psów z wszystkich grup FCI.

Dodatkowo zapraszamy na:
- Testy psychiczne dla wszystkich ras
- Przegląd hodowlany dla Owczarków Niemieckich.
- Egzaminy: BH, PT, IGP V,1 i 2. Fpr 1 i 2

Data: 26.09.2020 - 27.09.2020

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)

WNIOSEK o przeprowadzenie przeglądu kwalifikacyjnego do hodowli.

UWAGA:
- Zgłoszenia na przegląd kwalifikujący do hodowli prosimy kierować na dedykowany adres mailowy: hodowla.zkwp.krakow@gmail.com

- Zgłoszenia na Testy psychiczne, Egzaminy i przeglad hodowlany dla ON prosimy kierować na adres: egz.jas@gmail.com

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 wrzesień 2020

SZANOWNI PAŃSTWO

BIURO ORAZ KASA ZKwP O/KRAKÓW
OTWARTE W PONIEDZIAŁKI ORAZ W CZWARTKI
W GODZINACH 16.00-19.00
SEKCJE RAS – DYŻURY ODWOŁANE
SPRAWY DOTYCZĄCE SEKCJI PROSIMY KIEROWAĆ NA EMAIL biuro@zkwpkrakow.pl


W dalszym ciągu możecie Państwo przesyłać dokumenty mailem oraz pocztą. Przeglądy miotu po wcześniejszym dostarczeniu dokumentacji hodowlanej, prosimy umawiać jak do tej pory z Kierownikiem Sekcji. W sprawie uzyskania uprawnień hodowlanych na podstawie posiadanych kart ocen oraz spełnionych ewentualnych dodatkowych wymogów hodowlanych - prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@zkwpkrakow.pl

W biurze jest dostępny płyn do dezynfekcji rąk, prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości.

SZANOWNI PAŃSTWO Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA, JESTEŚMY ZMUSZENI ODWOŁAĆ SPOTKANIE SOCJALIZUJĄCE DLA SZCZENIĄT PUPPY MATCH, KTÓRE MIAŁO SIĘ ODBYĆ 11.07.2020 (SOBOTA)
BARDZO PRZEPRASZAMY
ZARZĄD ODDZIAŁU ZKwP KRAKÓW  


Zarząd Oddziału ZKwP w Krakowie z ogromną przykrością pragnie powiadomić o odwołaniu sobotniego spotkania, które określiliśmy jako Puppy Match.

Uwzględniając istnienie dwóch Zarządów Głównych ZKwP i wynikający z tego spór kompetencyjny, zwróciliśmy się do obu zarządów (p. Rogowskiej i p. Magdziarskiej- Olesińskiej) oraz Prezydium Kolegium Sędziów z informacją o organizacji przy okazji przeglądu kwalifikacyjnego spotkania Puppy Match. W dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca, na dwa dni przed imprezą otrzymaliśmy pismo podpisane przez p. Stasiaka, z którego w konkluzji wynika, że Zarząd p. Magdziarskiej-Olesińskiej nie jest zainteresowany promocją kynologii i pomocą dla członków naszego Stowarzyszenia. Mając na sercu dobro naszego oddziału, jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie, które miało być w tym trudnym okresie pandemii okazją do socjalizacji młodych psów, poćwiczenia w ringu wystawowym, kontaktu z sędzią i wspólnej kynologicznej zabawy.


 

Poniżej przytaczamy tekst informacji, którą wysłało biuro naszego oddziału do ZG i Prezydium Kolegium Sędziów oraz pismo, które otrzymaliśmy dzisiaj od pana Stasiaka. Brawo za promowanie kynologii i pomoc członkom ZKwP w czasie epidemii.

Rozetki, puchary, nagrody od sponsorów (m.in. POKUSA) pozostaną na lepsze czasy.

Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej.
Składka za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, jesteśmy zmuszeni odwołać nasze wystawy w 2020 roku.

Jednocześnie zapraszamy w przyszłym roku na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Krakowie w dniach 19-20.06.2021

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP

Informujemy członków ZKwP oddział Kraków, że w kasie Oddziału można odbierać kwartalnik Pies.

 

Szanowni Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce

W dniu 31.05.2019 r. obradujący w Warszawie Zjazd Delegatów wyraził swój sprzeciw wobec działań dotychczasowego Zarządu Głównego, w szczególności członków Prezydium Zarządu Głównego ZKwP. Delegaci nie przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres od 28.05.2017 r. do 30.05.2019 r. Wyniki prowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną kontroli w Zarządzie Głównym za okres od maja 2017 r. do maja 2019 r., wykazały szereg poważnych i rażących uchybień i nieprawidłowości w zakresie zarządzania Związkiem i jego majątkiem, w tym funduszem statutowym. Zawiadomiono organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Zarząd Główny ZKwP wynikiem czego jest obecnie prowadzone śledztwo w sprawie przez Prokuraturę w Warszawie. W tej sytuacji Zjazd Delegatów podjął uchwałę o nieudzieleniu absolutorium znacznej części członków Zarządu Głównego ZKwP i powołał w ich miejsce nowe osoby (pełny skład osobowy jest na stronie Związku www.zkwp.pl). Przewodniczącą Zarządu Głównego została wybrana Pani Anna Rogowska.

Zgodnie z obowiązującym prawem wybrany w dniu 31.05.2019 r. uchwałą Zjazdu Delegatów Zarząd jest uprawniony do ustawowej i statutowej reprezentacji Związku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II PK 248/11).

W świetle pisma Prezydenta m.st. Warszawy (jako organu nadzorczego) z dnia 15.07.2019 r., poddającego w wątpliwość prawidłowość podjętych na Zjeździe Delegatów uchwał oraz bardzo poważne zarzuty ciążące na członkach poprzedniego Zarządu, prowadzone przez Prokuraturę postępowanie, Zarząd Główny w celu ochrony interesów Naszego Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 4.09.2019 r. celem podjęcia stosownych działań naprawczych.

Ponadto w dniu 30.07.2019 r. Zarząd Główny, na podstawie §29 pkt. 21 Statutu podjął uchwały o zawieszeniu w czynnościach 9 członków Związku (Pan Grzegorz Weron, Pan Maciej Szydłowski, Pani Beata Kujawska, Pani Iwona Magdziarska, Pan Rafał First, Pan Łukasz Płaczkowski, Pan Andrzej Kaźmierski, Pani Dorota Witkowska i Pan Adam Stasiak) pełniących funkcje w zarządach oddziałów.

Zarząd Główny podejmuje również obecnie szereg działań prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesu prawnego ZKwP w związku z zawartymi przez poprzedni Zarząd Główny niekorzystnymi umowami z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Informacja do pobrania w pdf jest tutaj > pdf

Czytaj również:  INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW

 

Komunikat ZG ZKwP
Komunikat ZG ZKwP w sprawie 
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP informuje, że hodowla labradorów, o której mowa w mediach społecznościowych była monitorowana wielokrotnie, szczególnie zaś w ostatnim czasie.

Z uwagi na niepokojące informacje, Zarząd Oddziału postanowił wydelegować komisję na kontrolę warunków hodowlanych w dniu 16.02.2019 roku, która nie odniosła żadnego skutku, gdyż komisja nie została wpuszczona na teren hodowli. W związku z powyższym właścicielka hodowli została wezwana na zebranie Zarządu w dniu 06.03.2019 roku celem wyjaśnienia sytuacji, a następnie sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego, który obecnie prowadzi czynności rozpoznawcze.

Jesteśmy zdziwieni, że fundacja prowadząca interwencję w hodowli, do dnia dzisiejszego nie skontaktowała się z Oddziałem.

Jednocześnie informujemy, że kolejna próba kontroli została podjęta 14.05.2019 roku, hodowca telefonicznie udzielił informacji, że nie posiada już żadnych psów, gdyż zostały oddane do adopcji.

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP

Uprzejmie przypominamy, iż numery książeczek startowych w przypadku psów rodowodowych muszą być wpisane do rodowodu. W związku z powyższym, po zakup i rejestrację książeczki startowej należy zgłaszać się (do Kasy Oddziału) wraz z rodowodem psa.


Z uwagi na aktualizację danych psów na liście reproduktorów O/Kraków prosimy Członków Oddziału o dostarczenie bieżących danych.
Uprzejmie przypominamy, że warunkiem umieszczenia psa na liście reproduktorów jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący.

 
Informujemy:
  • Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej. Składka za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na  konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693, lub w kasie oddziału w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Biuro i Kasa Oddziału w Krakowie czynna w poniedziałki i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Sekcje poszczególnych ras - dyżury odwołane

 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB