AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY  CHAMPIONY SUKCESY NASZYCH PSÓW IMPREZY  KONTAKT

 

AKTUALNOŚCI    

SZANOWNI PAŃSTWO, OD 13 LIPCA 2020r.

BIURO ORAZ KASA ZKwP O/KRAKÓW
OTWARTE W PONIEDZIAŁKI ORAZ W CZWARTKI
W GODZINACH 16.00-19.00
ŚRODA – KONTAKT MAILOWY biuro@zkwpkrakow.pl
SEKCJE RAS – DYŻURY ODWOŁANE
KONTAKT TYLKO MAILOWY biuro@zkwpkrakow.pl

ZKwP oddział Kraków zaprasza do udziału w Pokazie Szczeniąt - Puppy Match w dniu 11 lipca 2020r.
Konkurencja skierowana jest do właścicieli psów/suk w wieku 4 - 12 miesięcy. To doskonała okazja do socjalizacji szczeniąt w nieformalnej formule wystawowej.
Uwaga! Liczba zgłoszeń limitowana, obowiązuje kolejność zgłoszenia.

(więcej informacji)

Przegląd kwalifikujący do hodowli

Ze względu na brak możliwości organizacji wystaw psów rasowych z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Zarząd Oddziału ZKwP Kraków organizuje przegląd kwalifikujący do hodowli – „Przegląd hodowlany” dla psów z wszystkich grup FCI z wyjątkiem owczarków niemieckich  (więcej informacji tutaj)

Przegląd odbędzie się w dniu 11.07.2020.
Cena kwalifikacji hodowlanej: 450 zł (Rasy Polskie – 225 zł)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 12 - wykaz ras wielkogłowych i miniaturowych (PDF)

Wniosek o przeprowadzeniu przeglądu kwalifikujący do hodowli

Ze względu na brak możliwości organizacji wystaw psów rasowych z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Zarząd Oddziału ZKwP Kraków organizuje przegląd kwalifikujący do hodowli – „Przegląd hodowlany” dla rasy Owczarek Niemiecki, oraz wszystkich ras
z wymaganymi testami psychicznymi. Dodatkowo zapraszamy na Egzaminy, Testy psychiczne oraz przegląd hodowlany ON.
(więcej informacji tutaj)

Przegląd kwalifikujący do hodowli dla Owczarków Niemieckich

oraz Ras z wymaganymi testami psychicznymi

Testy psychiczne
dla wszystkich ras - 18.07.2020

Przegląd hodowlany
dla Owczarków Niemieckich 17-19.07.2020

Egzaminy:
BH, PT, IGP V,1 i 2. Fpr 1 i 2


 
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie będzie nieczynny w dniach od 03.08.2020r. do 17.08.2020r


Szanowni Członkowie Oddziału, 
Otwieramy powoli dla Państwa biuro Oddziału Kraków ZKwP.
Zapraszamy od 18 czerwca 2020r. Kasa oraz biuro będą dostępne dla członków w każdy czwartek w godzinach 16.00 - 19.00. Sekcje ras nie działają do odwołania.
Pozostałe dni tj. poniedziałki i środy - biuro zamknięte, odpowiadamy na Państwa maile w godzinach 15.00 - 19.00

W biurze będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk, prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości.

W dalszym ciągu możecie Państwo przesyłać dokumenty mailem oraz pocztą. Przeglądy miotu po wcześniejszym dostarczeniu dokumentacji hodowlanej, prosimy umawiać jak do tej pory z Kierownikiem Sekcji. W sprawie uzyskania uprawnień hodowlanych na podstawie posiadanych kart ocen oraz spełnionych ewentualnych dodatkowych wymogów hodowlanych - prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@zkwpkrakow.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP
Kierownik sekretariatu

Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej.
Składka za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju, jesteśmy zmuszeni odwołać nasze wystawy w 2020 roku.

Jednocześnie zapraszamy w przyszłym roku na Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych w Krakowie w dniach 19-20.06.2021

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP

Informujemy członków ZKwP oddział Kraków, że w kasie Oddziału można odbierać kwartalnik Pies.

 

Szanowni Członkowie Związku Kynologicznego w Polsce

W dniu 31.05.2019 r. obradujący w Warszawie Zjazd Delegatów wyraził swój sprzeciw wobec działań dotychczasowego Zarządu Głównego, w szczególności członków Prezydium Zarządu Głównego ZKwP. Delegaci nie przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres od 28.05.2017 r. do 30.05.2019 r. Wyniki prowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną kontroli w Zarządzie Głównym za okres od maja 2017 r. do maja 2019 r., wykazały szereg poważnych i rażących uchybień i nieprawidłowości w zakresie zarządzania Związkiem i jego majątkiem, w tym funduszem statutowym. Zawiadomiono organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Zarząd Główny ZKwP wynikiem czego jest obecnie prowadzone śledztwo w sprawie przez Prokuraturę w Warszawie. W tej sytuacji Zjazd Delegatów podjął uchwałę o nieudzieleniu absolutorium znacznej części członków Zarządu Głównego ZKwP i powołał w ich miejsce nowe osoby (pełny skład osobowy jest na stronie Związku www.zkwp.pl). Przewodniczącą Zarządu Głównego została wybrana Pani Anna Rogowska.

Zgodnie z obowiązującym prawem wybrany w dniu 31.05.2019 r. uchwałą Zjazdu Delegatów Zarząd jest uprawniony do ustawowej i statutowej reprezentacji Związku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II PK 248/11).

W świetle pisma Prezydenta m.st. Warszawy (jako organu nadzorczego) z dnia 15.07.2019 r., poddającego w wątpliwość prawidłowość podjętych na Zjeździe Delegatów uchwał oraz bardzo poważne zarzuty ciążące na członkach poprzedniego Zarządu, prowadzone przez Prokuraturę postępowanie, Zarząd Główny w celu ochrony interesów Naszego Stowarzyszenia podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 4.09.2019 r. celem podjęcia stosownych działań naprawczych.

Ponadto w dniu 30.07.2019 r. Zarząd Główny, na podstawie §29 pkt. 21 Statutu podjął uchwały o zawieszeniu w czynnościach 9 członków Związku (Pan Grzegorz Weron, Pan Maciej Szydłowski, Pani Beata Kujawska, Pani Iwona Magdziarska, Pan Rafał First, Pan Łukasz Płaczkowski, Pan Andrzej Kaźmierski, Pani Dorota Witkowska i Pan Adam Stasiak) pełniących funkcje w zarządach oddziałów.

Zarząd Główny podejmuje również obecnie szereg działań prawnych zmierzających do zabezpieczenia interesu prawnego ZKwP w związku z zawartymi przez poprzedni Zarząd Główny niekorzystnymi umowami z różnymi podmiotami gospodarczymi.

Informacja do pobrania w pdf jest tutaj > pdf

Czytaj również:  INFORMACJA DLA ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW

 

Komunikat ZG ZKwP
Komunikat ZG ZKwP w sprawie 
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP informuje, że hodowla labradorów, o której mowa w mediach społecznościowych była monitorowana wielokrotnie, szczególnie zaś w ostatnim czasie.

Z uwagi na niepokojące informacje, Zarząd Oddziału postanowił wydelegować komisję na kontrolę warunków hodowlanych w dniu 16.02.2019 roku, która nie odniosła żadnego skutku, gdyż komisja nie została wpuszczona na teren hodowli. W związku z powyższym właścicielka hodowli została wezwana na zebranie Zarządu w dniu 06.03.2019 roku celem wyjaśnienia sytuacji, a następnie sprawa została skierowana do Rzecznika Dyscyplinarnego, który obecnie prowadzi czynności rozpoznawcze.

Jesteśmy zdziwieni, że fundacja prowadząca interwencję w hodowli, do dnia dzisiejszego nie skontaktowała się z Oddziałem.

Jednocześnie informujemy, że kolejna próba kontroli została podjęta 14.05.2019 roku, hodowca telefonicznie udzielił informacji, że nie posiada już żadnych psów, gdyż zostały oddane do adopcji.

Zarząd Oddziału Kraków ZKwP

Uprzejmie przypominamy, iż numery książeczek startowych w przypadku psów rodowodowych muszą być wpisane do rodowodu. W związku z powyższym, po zakup i rejestrację książeczki startowej należy zgłaszać się (do Kasy Oddziału) wraz z rodowodem psa.


Z uwagi na aktualizację danych psów na liście reproduktorów O/Kraków prosimy Członków Oddziału o dostarczenie bieżących danych.
Uprzejmie przypominamy, że warunkiem umieszczenia psa na liście reproduktorów jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący.

 
Informujemy:
  • Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej. Składka za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłaty można dokonywać przelewem na  konto bankowe: Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693, lub w kasie oddziału w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Nowe ogłoszenia o sprzedaży szczeniąt będą publikowane w każdy poniedziałek i czwartek
  • Biuro Oddziału w Krakowie czynne w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.15.00—19.00
  • Kasa Oddziału w Krakowie czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od.16.00—19.00
  • Sekcje poszczególnych ras pracują w godzinach 17.00—19.00

 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB