AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na egzaminy: BH-VT, PT 1-3, IGP (V, 1, 2), testy psychiczne (bez ON),
które odbędą się w niedzielę, 06.11.2022r. w Krakowie.

 

Sędzia: Dariusz Kmiecik
Pozorant: Tomasz Tomasik
Kierownik: Estera Szeliga tel. 665 810 740

Opłaty:
egzamin BH-VT - 100 zł
egzamin PT - 80 zł
egzamin IGP - 140 zł
testy psychiczne - 100 zł
Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693
lub bezpośrednio w kasie Oddziału (kasa Oddziału czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 16.00÷19.00).
W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.
Zgłoszenia:
- poprzez wypełnienie formularza: https://tiny.pl/wtts6
lub
- poprzez wysłanie wiadomości e-mail - zawierającej rodzaj egzaminu, dokładne dane psa (imię i przydomek hodowlany, rasa, data ur., płeć, umaszczenie, nr tatuażu lub chipa, nr rejestracji oddziałowej, nr PKR), nr książeczki startowej psa, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty - na adres:
egzaminy.zkwp.krakow@op.pl
w terminie do 30.10.2022 włącznie.
Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona.
Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego e-maila z potwierdzeniem (po zamknięciu zgłoszeń). Plan godzinowy zostanie podany również po zamknięciu zgłoszeń.
Psy przystępujące do egzaminów/testów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).
Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty,
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie,
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych).
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w oddziale ZKwP),
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2022,
- w przypadku psów spoza Oddziału Kraków - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie.
Przewodnik psa powinien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziego i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.


 

  © ZKwP- Oddział Kraków