AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na egzaminy z dyscyplin: RH-E (wersja tropienie i teren), RH-F: A, B, RH-FL: A,B, które odbędą się w dniu 08.12.2018 w Goszczy.
Adres zawodów: Goszcza 8 i okoliczne lasy i łąki

Miejsce: Goszcza
Termin: 08.12.2018
Sędzia: Krzysztof Szymański (Polska)

Organizator imprezy - ZKwP Oddział Kraków
Kierownik imprezy - Marzena Gałczyńska
Kontakt: egzaminy_krakow@wp.pl

Plan egzaminów:
9 - 11:30/12 - praca węchowa w terenie
12:30 - 15 - posłuszeństwo i sprawność (boisko za OSP Goszcza)


Link Szczegółowe informacje znajdują się na wydarzeniu FB https://www.facebook.com/events/274815403141868/

 Opłata za wszystkie rodzaje egzaminów RH - 125 zł.

Na egzaminy i testy należy przynieść:
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2018
 

Główna Komisja Szkolenia Psów na posiedzeniu w dniu 23.10.2018r. odwołała organizację Ogólnopolskiego Testu dla Pozorantów IPO oraz Mondioringu.

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie informuje, że w dniu 24.11.2018r. w Manowie (O/Koszalin) organizowany jest Ogólnopolski Test dla Pozorantów IPO oraz Mondioringu.
Program testów będzie zawierał: bieg na 1000 m w czasie nie dłuższym niż 5 minut, 10 pompek oraz bieg slalomem.

Brak zgłoszenia oraz uczestnictwa w teście będzie skutkował wykreśleniem z listy pozorantów ZKwP.

Każdy pozorant ma obowiązek przedłożenia podczas weryfikacji zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny sportowej.

Prosimy pozorantów o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2018 roku odpowiedzi, czy będą brać udział w w/w teście.

 

 


 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków