AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:

- Egzaminy: BH, PT, PTT, IGP (V, 1, 2), Spr, Stpr
- Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
- Polską licencja hodowlana owczarków niemieckich
które odbędą się w dniach 08-10 marca 2019 w Brzeźnicy (koło Skawiny).


Sędzia prób pracy: Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru i licencjator: Bogusław Chmiel

Pozorant: Michał Majcher, Dariusz Więckowski
Kierownik: Natalia Suder - telefon kontaktowy: 605272029


Testy psychiczne wszystkich ras, przegląd hodowlany owczarków niemieckich i polska licencja hodowlana ON odbędą się 08 marca 2019. Pozostałe egzaminy zostaną rozpisane na poszczególne dni w zależności od ilości zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram egzaminów i testów zostanie przesłany osobom zainteresowanym po zakończeniu zgłoszeń.

Opłaty:

Egzamin BH - 100 zł
Egzamin PT, PTT, Spr, Stpr, - 80 zł
Egzamin IGP - 140 zł
Testy psychiczne - 100 zł
Testy psychiczne + przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 150 zł
Polska licencja hodowlana ON - 180 zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

lub bezpośrednio w kasie Oddziału.

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.

Zgłoszenia zawierające rodzaj egzaminu, dokładne dane psa (lub skan rodowodu) wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 03 marca 2019. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 3 marca). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).

Na egzaminy i testy należy przynieść:

- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2019
- w przypadku owczarków niemieckich spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do przeglądu hodowlanego.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta oraz odwołania egzaminów z przyczyn od niego niezależnych.

 

  © ZKwP- Oddział Kraków