AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:


- Egzaminy: BH-VT, PT1-2, IGP (V, 1, 2)
- Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
- Polską Licencję Hodowlaną owczarków niemieckich które odbędą się w dniach 7-9 maja 2021 w Łuczycach.
- kwalifikacja hodowlana dla psów podlegających testom psychicznym - 9 maja

Sędzia prób pracy: Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru: Bogusław Chmiel
Pozorant: Piotr Odrobiński
Kierownik: Jarosław Opozda
telefon kontaktowy: 605272029, 608317536

Z uwagi na epidemię COVID-19 każdemu uczestnikowi egzaminów i testów zostanie wyznaczona godzina przystąpienia do nich. Uczestnik zostanie poinformowany o dacie i godzinie egzaminu/testu mailowo po zakończeniu zgłoszeń.

Opłaty:
Egzamin BH-VT - 100 zł
Egzamin PT - 80 zł
Egzamin IGP - 140 zł
Testy psychiczne - 100 zł
Testy psychiczne + przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 150 zł
Polska Licencja Hodowlana - 200 zł
Kwalifikacja hodowlana dla psów podlegających testom psychicznym - 580 zł.

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.

Zgłoszenia zawierające rodzaj egzaminu, dokładne dane psa (lub skan rodowodu) wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja 2021. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 1 maja). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).

Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2021
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych i przeglądu hodowlanego.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.


 

  © ZKwP- Oddział Kraków