AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:

 

Egzaminy: BH-VT, PT 1-2, IGP (V, 1, 2), Fpr 1-2

Testy psychiczne wszystkich ras

Przegląd hodowlany Owczarków Niemieckich

które odbędą się w dniach 25-26 września 2021 w Jaśkowicach (Boisko sportowe Jaśkowice przy drodze nr 44)

 

Sędzia prób pracy: Krzysztof Dobrzański

Pozorant: Jacek Maj
Kierownik: Ryszard Chwastek

telefon kontaktowy: 695-433-655, 609-377-789

 

Z uwagi na epidemię COVID-19 każdemu uczestnikowi egzaminów i testów zostanie wyznaczona godzina przystąpienia do nich. Uczestnik zostanie poinformowany o dacie i godzinie egzaminu/testu mailowo po zakończeniu zgłoszeń.

 

Opłaty:

Egzamin BH-VT - 100 zł

Egzamin PT - 80 zł

Egzamin IGP - 140 zł

Testy psychiczne - 100 zł

Testy psychiczne + przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 150 zł

 

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:

Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

 

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu + imię psa/suki.

 

ZGŁOSZENIA EGZAMINY, TESTY - egz.jas@gmail.com

Zgłoszenie - rodzaj egzaminu, dokładne dane psa (lub skan rodowodu) wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2021. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 22 września).

Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

 

Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).

 

Na egzaminy i testy należy przynieść:

- potwierdzenie wpłaty

- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie

- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)

- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa  (do kupienia w ZKwP)

- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2021

w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych i przeglądu hodowlanego.

 

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.


 

  © ZKwP- Oddział Kraków