AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:
- Egzaminy: BH-VT, PT, PTT, IGP, Spr, Fpr, Gpr, IBGH
- Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
- Przegląd kwalifikacyjny do hodowli owczarków niemieckich
- Polska Licencja Hodowlana - owczarki niemieckie
które odbędą się w dniach 5 i 6 sierpnia w Brzeźnicy.
-----------------------------

Sędziowie:
Marzena Gałczyńska, Jacek Pazdan
Pozorant: Piotr Odrobiński
Kierownik: Jarosław Opozda

telefon kontaktowy: 605272029, 608317536


Uczestnik zostanie poinformowany o dacie i godzinie egzaminu/testu mailowo po zakończeniu zgłoszeń.

Opłaty zgodnie z cennikiem.Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.


Zgłoszenia zawierające rodzaj egzaminu, dokładne dane psa wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2023. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania oraz uzależniona od terenów na ślady. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 30 lipca). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.


Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż). Suki w cieczce należy zgłaszać organizatorowi przed przystąpieniem do egzaminów/testów.

Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską właściciela psa z potwierdzoną składką za rok 2023
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych i przeglądu hodowlanego.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.

 

  © ZKwP- Oddział Kraków