AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na egzaminy :
 BH, PT, IPO (V, 1, 2)
Testy psychiczne wszystkich ras, Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
które odbędą się w dniach 08-09 września 2017 w Łuczycach, ul Akacjowa 7.
 

Sędzia prób pracy:Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru: Bogusław Chmiel
Pozorant: Jacek Maj, Tomasz Tomasik
Kierownik: Marzena Gałczyńska - telefon kontaktowy: 605272029

Egzaminy i testy odbędą się:
 Egzaminy BH, PT: 8 września 2017
 Egzaminy IPO: 9 września 2017
 Testy psychiczne wszystkich ras, przegląd hodowlany owczarków niemieckich, 8 września 2017

Szczegółowy harmonogram egzaminów i testów zostanie przesłany osobom zainteresowanym po zakończeniu zgłoszeń.
Opłaty:
- Egzamin BH - 100 zł
- Egzamin PT - 80 zł
- Egzamin IPO - 140 zł
- Testy psychiczne - 100 zł
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich wraz z testami -150 zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693
lub bezpośrednio w kasie Oddziału.
W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.
Uwaga: nie będzie możliwości dokonania opłat na miejscu.


Zgłoszenia zawierające dane psa (lub skan rodowodu) wraz z numerem chip/tatuażu, dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2017. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 1 września). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.


Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2017
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.

 


 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków