AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:
egzaminy: BH-VT, PT1-3, IGP (V, 1, 2), testy psychiczne (bez ON)
które odbędą się w sobotę, 17.02.2024r. w Krakowie.

Sędzia prób pracy: Aleksandra Pauzewicz
Pozorant: Piotr Odrobiński
Kierownik: Estera Szeliga
telefon kontaktowy: 665 810 740

e-mail kontaktowy: egzaminy.zkwp.krakow@op.pl

Zgłoszenia:
- poprzez wypełnienie formularza: https://tiny.pl/wtts6

lub

- poprzez wysłanie wiadomości e-mail - zawierającej rodzaj egzaminu, dokładne dane psa wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty - na adres egzaminy.zkwp.krakow@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2024.

Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania.
Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego e-maila z potwierdzeniem (po zamknięciu zgłoszeń).

Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.

Opłaty:
egzamin BH-VT - 130 zł
egzamin PT - 100 zł
egzamin IGP - 170 zł
testy psychiczne - 100 zł

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:

Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.

Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).

Na egzaminy i testy należy przynieść:

- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2024
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do egzaminów/testów psychicznych.

Udział w imprezach organizowanych przez ZKwP oddział Kraków jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku w mediach oraz internecie.

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziego i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.


 

  © ZKwP- Oddział Kraków