AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  ZARZĄD HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA GALERIA WYSTAW

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY  CHAMPIONY SUKCESY NASZYCH PSÓW IMPREZY  KONTAKT

 

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na:
- Egzaminy: BH-VT, PT1-2, IGP (V, 1, 2), Spr
- Testy psychiczne wszystkich ras
- Przegląd hodowlany owczarków niemieckich
- Polską Licencję Hodowlaną owczarków niemieckich
które odbędą się w dniach 10-12 września 2021 w Łuczycach.


Sędzia prób pracy: Tadeusz Roszkiewicz
Sędzia eksterieru: Bogusław Chmiel, Sebastian Handy
Pozorant: Piotr Odrobiński
Kierownik: Jarosław Opozda
telefon kontaktowy: 605272029, 608317536


Uczestnik zostanie poinformowany o dacie i godzinie egzaminu/testu mailowo po zakończeniu zgłoszeń.

Opłaty:
Egzamin BH-VT - 100 zł
Egzamin PT - 80 zł
Egzamin IGP - 140 zł
Egzamin Spr - 100 zł
Testy psychiczne - 100 zł
Testy psychiczne + przegląd hodowlany owczarków niemieckich - 150 zł
Polska Licencja Hodowlana - 200 złOpłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

W tytule płatności prosimy podać rodzaj egzaminu.


Zgłoszenia zawierające rodzaj egzaminu, dokładne dane psa wraz z numerem chip/tatuażu, pełne dane właściciela, dane przewodnika oraz potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2021. Ilość miejsc egzaminacyjnych ograniczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sędziowania. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 1 maja). Przewodnik psa winien znać regulamin egzaminu, do którego przystępuje z psem.


Uwaga: psy przystępujące do egzaminów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż).

Na egzaminy i testy należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu (w przypadku psów rodowodowych)
- zarejestrowaną w oddziale macierzystym książeczkę startową psa (do kupienia w ZKwP)
- legitymację członkowską (właściciela psa oraz przewodnika) z potwierdzoną składką za rok 2021
- w przypadku psów spoza krakowskiego Oddziału - zgodę macierzystego oddziału na przystąpienie do testów psychicznych i przeglądu hodowlanego.

UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sędziów i pozoranta z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

 

 

  © © ZKwP- Oddział KrakówB