AKTUALNOŚCI  INFORMACJE  BIURO  ZARZĄD  HISTORIA ODDZIAŁU  SĘDZIOWIE  WYSTAWA

 

   SZCZENIĘTA  REPRODUKTORY   IMPREZY  GALERIE   OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PSÓW  KONTAKT

 


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Krakowie zaprasza na niemiecką licencję hodowlaną owczarków niemieckich (korung), która odbędzie się w dniu 30 marca 2019 w Łuczycach koło Krakowa.

Sędzia licencjator SV: Norbert Wettlaufer
Pozorant: Michał Majcher, Dariusz Więckowski
Kierownik: Marzena Gałczyńska - telefon kontaktowy: 605272029


Opłata: 220 zł/psa

Opłaty prosimy wpłacać na konto ZKwP w Krakowie:
Bank Pekao SA 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693
lub bezpośrednio w kasie Oddziału.
W tytule płatności prosimy podać "niemiecka licencja hodowlana ON".


Zgłoszenia zawierające dokładne dane psa, skan rodowodu, potwierdzenie wyszkolenia BH i min. IPO-1, certyfikat użytkowości, prześwietlenia HD i ED oraz badanie DNA (niemieckie), karta wystawy z oceną sędziego SV, w przypadku przystępowania do dożywotniego korungu potwierdzenie licencji czasowej, pełne dane właściciela, potwierdzenie wpłaty należy przesłać na egzaminy_krakow@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019. Przyjęcie na egzamin/testy następuje po otrzymaniu przez zgłaszającego maila z potwierdzeniem (po 15 marca).

Na licencję należy przynieść:
- potwierdzenie wpłaty
- książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie
- oryginał rodowodu i pozostałe dokumenty w oryginałach jak wyżej
- legitymację członkowską ZKwP z potwierdzoną składką za rok 2019
- legitymację SV lub KON


UWAGA!!!
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania licencji z przyczyn od niego niezależnych.

 


 

 

  © ZKwP- Oddział Kraków